Welkom

In therapie gaan vervult een hele gewone behoefte. Een behoefte aan ondersteuning wanneer het dagelijks leven je uitdaagt. Bijvoorbeeld om keuzes te maken of een hindernis’ te nemen. Keuzes en hindernissen kunnen verwarrend of in je eentje niet draagbaar voelen.

Een professionele manier van écht luisteren biedt je steun, brengt verdieping en geeft inzicht in de onderliggende beweging die heeft geleid tot het punt waar je nu staat.

Met aandacht en met mijn getrainde oog en oor luister ik graag en zet ik therapeutische interventies in om je te steunen

 • zicht te krijgen op je eigen blokkades en gewoonte patronen
 • meer contact te maken met je gevoel en met je grenzen
 • ingrijpende gebeurtenissen te verwerken
 • écht contact te maken met anderen
 • erachter te komen wat je beweegt
 • je levensvreugd en levenskracht opnieuw te voelen

Herken je één of meerdere van deze punten?

Voel je dat het tijd is het niet meer alleen te doen?

Er is een cliëntenstop omdat ik dit jaar met pensioen ga.

Transpersoonlijke therapie

Transpersoonlijke therapie is méér dan psychotherapie, en voor ieder mens. Het is werken met de kracht van kwetsbaarheid, om steun te vinden in een periode van je leven die veel van je vraagt of waarin je veel vragen hebt.

Deze manier van écht luisteren, werkt. Het is luisteren op een diepere, wezenlijke laag. Het werkt om te ontdekken wat je diepere, soms verborgen motieven zijn en keuzes te maken die je te nemen hebt. Het werkt om heftige en minder heftige gebeurtenissen in het leven te verwerken.

Het werkt om diep ingesleten patronen en gewoonten die inmiddels niet meer functioneel zijn, te ontmaskeren en te tackelen. Om patronen om te buigen naar een open manier van contact maken in relatie, met partner, kinderen, familie en op het werk.

Deze therapie valt bij de verzekering onder psychosociale therapie.

Werkwijze

Transpersoonlijke therapie is gericht je mee te nemen naar diepere gevoelslagen van je bewustzijn. Daarbij kunnen nieuwe inzichten ontstaan en oude problemen worden opgelost. Het is een lichaamsgerichte en ervaringsgerichte therapie. Ik werk met wat er NU in je leven speelt.

Het lichaam is een belangrijke bron van informatie en steun. Ik werk met de kracht van kwetsbaarheid, lichtheid en humor.

Transpersoonlijke therapie betekent ook dat ik zonder oordeel en met respect naar je luister en mijn getrainde oog en oor inzet om je te ondersteunen en daar te komen waar het voor jou echt voelt.

In de therapie maak ik onder andere gebruik van technieken uit de psychologie, gestalt, systemisch werk, bio-energetica, somato-emotional release, psychosynthese, mindfulness, meditatie, visualisaties en lichaamsgerichte technieken.

Het vraagt commitment en doorzettingsvermogen. Therapie is eerst hard werken om daarna een gevoel van ruimte en heelheid in jezelf te ervaren. Herken je waar je naar zoekt? Is dit jouw manier om te verdiepen?

Supervisie

Mijn Voor therapeuten en therapeuten in opleiding bied ik supervisie op het begeleiden van je leerproces als therapeut en therapeut in opleiding. Ik doe dat vanuit mijn jarenlange ervaringsdeskundigheid als therapeut, opleider en supervisor verbonden aan de Opleiding voor Transpersoonlijke Therapie van het Boswijk Instituut.

De leervragen formuleren we gezamenlijk vanuit persoonlijke, professionele en geestelijke context. De focus ligt op het leren en op het begeleiden van jou persoonlijk als therapeut of therapeut in opleiding, in je mensenwerk.

Als supervisor laat ik je reflecteren op je ervaringen met je cliënten. Centraal hierbij staat de ervaring met negatieve en positieve (tegen)overdracht in de therapeutische relatie.

Er is ruime aandacht en tijd om met jou te verdiepen op je thema’s die actief worden geraakt bij (tegen)overdracht.

Ook is het mogelijk aan de hand van vraag en antwoord je theoretische kennis en vaardigheden van het therapeutisch proces verder te verdiepen.

Supervisie geven doe ik graag. Het voelt als een passie om mijn rijke ervaring, kennis en vaardigheid te delen met andere therapeuten ( in opleiding)

Ik doe het met betrokkenheid, warme aandacht en met humor en lichtheid.

Quotes

“Zij doorgrondt je vraag snel en is in staat helder te verwoorden wat zij ziet, voelt en weet. Als therapeute in opleiding heb ik zoveel geleerd van haar inzicht, haar aanwijzingen en haar bemoediging. Ze stemt niet alleen af op de client die je inbrengt maar ook op de wijze waarop jij leert en wat jij nodig hebt. Met haar wijsheid, jarenlange ervaring, open hart en gedrevenheid is kwaliteit gegarandeerd!”

Andriëtte

“Ik ervaar Aafke als vakvrouw die onder mijn vleugels is meegevlogen. Door de vragen te beantwoorden werd ik letterlijk tot nadenken gezet. Hierdoor kwam er een mooie reflectie opgang in mijzelf. En wat Aafke altijd zo mooi zegt; “Ik ben er niet om je af te wijzen, je te veroordelen of met een strenge vinger naar je te wijzen, nee ik ben hier zodat jij als therapeut kunt groeien.””

Merel

“Ik heb ontzettend veel geleerd van de supervisie van Aafke. De inhoud van de feedback is zo nauwkeurig dat het soms lijkt alsof Aafke bij de sessie aanwezig is geweest. Ik heb alle gelegenheid gehad om vragen te stellen en de antwoorden (vaak ondersteund met theorie) waren zeer uitgebreid, en hebben mij veel nieuwe inzichten verschaft. Een mooie kans om je professionaliteit te vergroten.”

Carla

“Haar opmerkingen waren doeltreffend, het leek of zij zelf aanwezig was geweest tijdens de sessie. Zij geeft zorgvuldige versterkende feedback, met veel warmte en mildheid. Ze onderbouwde dit met theorie en daagde me uit met vragen. Hierdoor kon ik groeien in mijn therapeutschap en mijn cliënt een diepere laag raken.”

Yvette

Aafke Beltman

Gecertificeerd Psychosociaal therapeut

Transpersoonlijke Therapie valt voor de verzekering onder psychosociale therapie.

Ik heb inmiddels een ruime en rijke ervaring met het geven van therapie, zowel individueel als in groepen en met het opleiden van therapeuten.

Tot 1 januari 2016 was ik mede-eigenaar van het Boswijk Instituut voor Therapie en Opleiding. Door mijn achtergrond als fysiotherapeut en osteopaat heb ik duidelijk affiniteit met lichaamsgericht en ervaringsgericht werken in de therapeutische setting.

Het diepe vertrouwen dat het lijf het ‘weet’ wat onze cognitie tracht te verbloemen én de grondslagen van het boeddhisme, zijn voor mij een voortdurende inspiratie om in relatie te blijven met het leven van alledag, met mezelf en met mijn werk als therapeut.

Ik werk met respect en met wezenlijke betrokkenheid om je de veiligheid te bieden die nodig is voor je therapeutische proces.

Verder ben ik gastdocent bij het Cranio-Sacraal Instituut Upledger en Gast docent bij de nascholingsopleiding voor Osteopaten Panta Rhei. En geef ik een workshop over Hechting, met betrekking tot de dynamiek van bindings- en verlatingsangst.

Tevens werk ik freelance bij het Boswijk Instituut voor Transpersoonlijke therapie en opleiding. Hier werk ik zowel als therapeut, als opleider en als supervisual.

In oktober 2000 heb ik de Opleiding Transpersoonlijke Therapie voltooid. De opleiding Osteopathie in 1993 en de Opleiding Fysiotherapie in 1983.

Persoonlijk

Het leven heeft me inmiddels een ruime en rijke ervaring gegeven aangezien ik in 1957 geboren ben en 3 kinderen met passie heb begeleid naar hun volwassenheid. Onderweg ervaringsdeskundige geworden op het gebied van scheiding, het samengestelde gezin en co-ouderschap.

Ik heb intensief en langdurig mijn eigen patronen, pijn, behoeften en verlangens in therapie onderzocht en verwerkt. Ik ben steeds weer nieuwsgierig naar wat er om de volgende bocht te beleven valt. Ik woon lattend samen en geniet van een bonusdochter. In mijn vrije tijd mag ik graag beeldhouwen, wandelen, hardlopen en genieten.

Praktische informatie

Zowel de praktijk als mijzelf zijn AGB geregistreerd

Ik werk op afspraak en op wisselende dagen van de week

Verzekering

Hoe staat het met vergoedingen via de verzekering? Een veel gestelde vraag. Hierboven staat de informatie over waar  en hoe ik geregistreerd ben, als Psychosociaal therapeut.

Psychosociale therapie wordt afhankelijk van je aanvullende verzekering, deels vergoed.

Transpersoonlijke therapie is een vorm van Psychosociale therapie. Belangrijk is dat je zelf goed checkt bij je verzekering wat er wel of niet vergoed wordt.

Als het kan dan raad ik je aan om de verstrekte informatie schriftelijk te laten bevestigen.

Ik geef geen dekkingsbedragen aangezien er inmiddels zoveel variabelen zijn in de afgesloten contracten. Zelf navragen is het beste. Op ZorgWijzer.nl staat een overzichtspagina met vergoedingen voor  Psychosociale therapie per zorgverzekeraar.

Klik hier voor de betreffende website.

Tarieven

Tarief Therapie
€ 95,00 per sessie van een uur met een eventuele uitloop tot 75 minuten.
Tarief Supervisie
€ 95,00 voor een uur met eventuele uitloop tot 75 minuten

Ik ben gecertifieerd therapeut en geregistreerd en opgenomen in  het register van het CRKBO en in bezit van een licentie van het RBCZ. Afhankelijk van je aanvullende polis van verzekering wordt een deel van de factuur vergoed. Ik ben lid van de beroepsvereniging NVPA

Locatie Praktijk Aafke Beltman

De praktijk is gevestigd in “het huis met de kogel door de kerk “, Verdronkenoord 37, 1811 BB Alkmaar.

Met de auto: A9 naar Alkmaar volg borden Alkmaar centrum. rij rechtdoor en rij ook rechtdoor bij de rotonde. Vervolg de weg en Parkeer in parkeergarage de Schelphoek. Vanaf daar is het 3 minuten lopen naar het Verdronkenoord. Langs t haventje van de Turfmarkt en steek over bij de historische Accijnstoren. Nummer 37 is aan de linkerkant van de gracht.

Openbaar vervoer: met de trein naar Alkmaar station. Dan 15 minuten lopen naar Verdronkenoord 37 of met stadsbus 3 richting Daalmeer, uitstappen halte Kanaalkade en dan 7 minuten lopen.

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
• zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
• er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
• Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
• Uw naam, adres en woonplaats
• uw geboortedatum
• de datum van de behandeling
• een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’
• de kosten van het consult

Contact

Er is een cliëntenstop omdat ik dit jaar met pensioen ga.

Wil je iets vragen? Is iets je niet duidelijk?  Wil je even contact vooraf? 
Ik ben namelijk op verschillende manieren bereikbaar.
Je kunt ook onderstaand contactformulier invullen en geef me eventueel je telefoonnummer dan mail of bel ik je terug.

Contactformulier

  Naam (verplicht)

  E-mailadres (verplicht)

  Telefoonnummer

  Onderwerp

  Bericht